Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosun Mesajı

Değerli Vatandaşlarım ve Soydaşlarım,

 

Türkiye Cumhuriyeti Melburn Başkonsolosu olarak 15 Ekim 2014 tarihinde görevime başladım. Ortak değerler paylaştığımız dost ülke Avustralya’da bu onurlu görevi yerine getirirken Başkonsolosluğumuzun öncelikli hedefleri: Avustralya’nın güney ve batı bölgelerini kapsayan geniş görev çevremizde (Viktorya, Güney ve Batı Avustralya, Tazmanya eyaletleri) yaşayan vatandaşlarımıza sunduğumuz konsolosluk hizmetinin kalitesinin iyileştirilmesine, konsolosluk himayesi çerçevesinde hak ve menfaatlerinin korunmasına;  Eyaletler ve yerel yönetim birimleriyle ülkemiz arasında ekonomik, ticari ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin geliştirilmesine ve ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmaktır. 

 

Kuşkusuz bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde vatandaşlarımızın, mahalli makamların ve Avustralyalı dostlarımızın desteği ve dayanışması önem taşımaktadır.

 

Vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın Türkiye ile mevcut bağlarını koruyarak, bulundukları ülkeye uyum sağlamaları, içinde yaşadıkları toplumun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel hayatına etkin olarak katılmaları,  ülkemizin de benimsediği ve demokratik  toplumların bir özelliği olan farklılıklara saygı gösterilmek suretiyle,  beraberlik ve dayanışma ruhuyla barış  ve  huzur  içinde  yaşamaları  önem verdiğimiz bir konudur.  Bugün, görev bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın, Avustralya toplumuna iyi uyum sağladıklarını, farklı alanlarda daha faal ve başarılı olduklarını görmekten memnuniyet  duyuyorum.  Bu başarıların toplumsal bir birikime dönüşmesi arzu ettiğimiz bir husustur.    

 

Kültürel ve sosyal farklılıklar aynı zamanda toplumumuzun zenginliğinin ve dinamizminin bir göstergesidir. Bu bağlamda ortak milli değerlerimiz temelinde eşgüdüm içinde birlikte hareket edebilmek önem taşımaktadır.  Görev bölgemizde 80,000 civarında olduğu tahmin edilen vatandaş ve soydaşlarımız ile bu kitle tarafından kurulan ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren derneklerin çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek önceliklerim arasında bulunmaktadır. Bu amaçla, Türk-Avustralya toplumu ile soydaş ve kardeş toplum mensuplarının da yer aldığı Avustralyalı dostlarımıza, özellikle genç kuşaklara, ülkemiz ve kültürünün tanıtılması için projeler geliştirilmesi ve uygulanması için gayret sarf edeceğim.

 

Anayasamız ve kanunlarımız çerçevesinde “etkin ve güler yüzlü konsolosluk hizmeti” verilmesi temel çalışma prensibimizdir.  Önerileriniz, talepleriniz ve yapıcı eleştirileriniz çalışmalarımıza katkı sağlayacaktır.  Başkonsolosluğumuz her zaman tüm vatandaşlarımıza açık olacaktır.

 

Bu düşüncelerle, şahsım ve Başkonsolosluğumuz personeli adına, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, başarı ve esenlikler diliyorum.

 

Mehmet Küçüksakallı

Başkonsolos