AVUSTRALYA'YA GÖÇMEN OLARAK GELMEK İSTEYENLERDE ARANAN NİTELİKLER VE BAŞVURU KONUSUNDA MELBURN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANAN AÇIKLAMA, 21.7.2016

AVUSTRALYA'YA GÖÇMEN OLARAK GELMEK İSTEYENLERDE ARANAN NİTELİKLER VE BAŞVURU KOŞULLARI HAKKINDA NOT (KASIM 2014)

Avustralya’nın Göçmen Alım Politikası

Göçmen alımı programı, Avustralya ekonomisine katkı verebilecek nitelikli göçmenleri hedef almaktadır. Bu program çerçevesinde ülkeye alınacak göçmenlerin mesleğinde iş deneyimi ve yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları istenmektedir.

Nitelikli göçmen alımıserbest başvuru (skilled independent) ve davet (sponsored) yoluyla yapılmaktadır.

Davet yoluyla alınacaklar bir işveren, eyalet bölge yönetimi veya Avustralya’daki bir yakını tarafından davet edilirler.

Aile birleştirmesi programı (family stream) çerçevesinde alınacak olanlar, Avustralya’daki yakınları ile aile bağları dikkate alınarak seçilmektedirler.

SERBEST BAŞVURU YOLUYLA GÖÇMEN ALIMI (General Skilled Migration)


1. Nitelikli Göçmenlik

Genel nitelikli göçmen alım programı çerçevesinde Avustralya’ya yerleşmek isteyenler Daimi (Permanent) ve Geçici (Provisional/Temporary) vize ile Avustralya’ya gelebilmektedirler. Geçici vize ile gelenlerin ikamet durumu, bu süre sonunda daimi ikamete dönüşebilmektedir.

1. Nitelikli Göçmen Adaylarında aranan koşullar

Serbest başvuru ve davet yoluyla nitelikli göçmen alımı yaş,
İngilizce, mesleki deneyim vb. koşulları taşıyan ve Nitelikli Meslekler Listesinde (Skilled Occupation List/SOL, Consolidated Skilled Occupation List/CSOL, Employer Nomination, Temporary Work, Training and Research) yer alan mesleklerden herhangi birinde çalışan veya tecrübesi olanlar arasından seçilerek yapılmaktadır.

Nitelikli göçmen olarak başvuracakların aşağıda sıralanan genel koşulları taşımaları gerekir.

- Yaş: Başvuru tarihinde 50 yaşın altında olmak gerekmektedir.

- İngilizce: Avustralya’da çalışabilmek için yeterli İngilizce bilgisine sahip olmak gerekir. Nitelikli göçmen olarak başvuracak adayların yeterli (competent) veya mesleki (vocational) İngilizceye sahip olmaları istenir. Bazı iş ve mesleklerde daha üst düzeyde İngilizce bilgisi istenebilir. Başvuru sırasında İngilizce düzeyini kanıtlayan belgenin ibrazı gerekir.

Adaylarda aranan İngilizce yeterlik seviyesi yükseltilmiştir. Uluslararası İngilizce Test Sistemi (International English Language Testing System-IELTS) sınavında 5 ve daha üzeri not almaları istenmektedir. Bazı mesleklerde daha yüksek puan aranmakta olup işveren davetli (Employer sponsored) geçici çalışma vizesi (457 vize alt grubu) başvurularında puan yeterli olmaktadır

- Mesleki Nitelikler: Başvuru sahiplerinin aday oldukları meslekte en az üniversite mezunu veya Avustralya’da denkliği kabul edilen yüksek öğrenim görmüş olmaları gerekir.

- Belli bir iş/meslek için başvuru yapılmalıdır
: Başvuru sırasında adayın aldığı eğitim ve niteliklerine uygun belli bir iş/meslek seçilerek müracaat edilmelidir. Seçilen iş/meslek, Nitelikli Meslekler Listesinde yer alan mesleklerden biri olmak zorundadır.

- Yetenek Değerlendirmesi: Başvuru yapmadan önce niteliklerinizin aday olduğunuz iş/mesleğe uygun olup olmadığının Değerlendirme Kurulu (Assessing Authority) tarafından tespit edilmesi gerekir.

Değerlendirme Kurulları,iş bulma büroları değildirler, sadece yetkili oldukları mesleklerde adayların niteliklerinin o meslek için yeterli olup olmadığını tespite yetkilidirler.

Eğer aday olduğunuz meslek, herhangi bir meslek örgütüne kayıtlı (mimar, mühendis gibi) ya da sertifika sahibi olmayı zorunlu kılıyorsa bunu da kanıtlamanız istenir.

Yukarıda sayılan nitelikleri taşımayanların nitelikli göçmen olarak başvurmaları uygun değildir.

3.Nitelikli Elemana İhtiyaç Duyulan Meslekler

Hangi mesleklerde göçmen alınacağı Nitelikli Meslekler Listesinde (Skilled Ocupation List-SOL) yer almaktadır. Yöneticiler (proje yöneticileri, mali, insan kaynakları, planlama, IT vb. alanlarında yöneticiler), Profesyonel meslekler (mimar, mühendis, kimyager, pratisyen hekim, dişçi, ekonomist vb.), Yardımcı meslekler (teknisyen, laborant, tesisatçı vb.) ve diğer meslek/sanat erbabı/işçiler (oto elektrikçisi, duvarcı, marangoz, aşçı vb.) olmak üzere başlıca dört ana grup altında toplanmıştır.

Göçmen adaylarının nitelikli meslekler listesinde yer alan mesleklerden birine sahip olması gerekir. Başvuru sırasında adayın sahip olduğu meslekte aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin o meslekle ilgili Değerlendirme Kurulu (Assesing Authority) tarafından tespit edildiğinin kanıtlaması istenir.

Söz konusu listede, bazı meslekler eklenip bazıları çıkarılmak suretiyle sık sık değişiklikler yapılmakta olduğundan, adayların kendi mesleklerinin başvuru tarihinde anılan listede yer alıp almadığına dikkat etmeleri gerekir.


Burada özetlenen mesleklerin geniş bir listesi ve meslekler itibariyle yetkili olan Değerlendirme Kurulları ve bu Kurulların adreslerine ilişkin güncel bilgiler (www.immi.gov.au/skilled) internet sitesinden temin edilebilir.

Genel olarak Nitelikli Göçmen adaylarının öncelikle Skills Select sayfasında “Expression of Interest” başvurusu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru yapıldıktan sonra, Avustralya kurumlarının değerlendirmesi sonucunda başvurunun uygun bulunması halinde başvuru sahibine davetiye gönderilmektedir. Belirli bir değerlendirme süresi yoktur. Davetiye 132, 188, 189, 190 ve 489 numaralı vizeler için gönderilmektedir.

(http://www.immi.gov.au/Work/Pages/SkillSelect/SkillSelect.aspx)

4.Nitelikli Göçmenlerİçin Vize Grup ve Alt Grupları.

Avustralya’ya nitelikli göçmen olarak gelebilme koşullarına sahip olanların daha sonra durumlarına uyan vize grubunu seçmeleri gerekir. Avustralya’nın ülkeye girişte aradığı vize uygulaması, başvuru sahibinin sürekli, geçici, davet üzerine vb. olmasına göre değişen birçok vize grubu ve vize alt grubundan oluşan karmaşık bir sistemdir.

Nitelikli göçmen olarak başvuracaklar için Daimi/Permanent, Geçici/Provisional ve Kısa Süreli/Temporary olmak üzere üç grup vize çeşidi bulunmaktadır. Koşulları daimi vize için uygun olmayanlar diğer vize gruplarını seçebilirler.

-Daimi/Permanent Vize: Daimi Vize, sahibine Avustralya’ya giriş, daimi ikamet ve çalışma hakkı verir. Daimi vize ile Avustralya’ya gelenler belli bir ikamet süresinden sonra

Avustralya vatandaşlığı için başvurabilirler.

Daimi vize için aranan şartlar: Daimi vize için, yüksek öğrenim görmüş, İngilizce düzeyi iyi ve yüksek mesleki niteliklere sahip olanlar başvurabilir. Daimi Vizeye başvurmadan önce adayların yetenek, yaş, İngilizce bilgisi, mesleki ehliyet vb. nitelikler yönünden kendi kendilerine bir puanlama/durum değerlendirmesi (point test and self assessment) yapmaları yararlı olur. Bu vize grubu için istenen puana ulaşan adayların vize başvurusunda bulunmaları önerilir.

Bu değerlendirmede elde edilen puan, vize başvurusunun olumlu sonuçlanacağının garantisi olmamakla birlikte, başvurunun sonucu hakkında bir fikir verebilir.

Bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve nitelikler itibariyle puanlama formu (self-assesment form) ile gerekli diğer formlara

(http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1119.pdfwww.immi.gov.au/allforms)
internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

- Nitelikli/Bağımsız (189 sayılı Vize Alt Grubu): Bu vizeye başvuranlardan genel koşullara ek olarak puanlama testini (point test) geçmeleri, mesleğinde halen çalışıyor olmaları, niteliklerinin mesleklerine uygun olduğunun ilgili Değerlendirme Kurulunca tespit edilmiş olması, aday olunan iş/meslek için mesleki İngilizceye sahip olmaları vb. istenir.

- Nitelikli/Sponsored (190sayılı Vize Alt Grubu): Bu vize, eyalet/ bölge hükümetleri tarafından davet edilenler içindir. Adayın genel niteliklere ek olarak puanlama testini (point test) geçmesi, mesleğinde çalışıyor olması, niteliklerinin mesleğine uygun olduğu ilgili Değerlendirme Kurulunca tespit edilmiş olması, aday olunan iş için mesleki İngilizceye sahip olması vb. istenir.

-Geçici/Provisional Vize: Bu vize sahibine Avustralya’ya giriş, üç yıl süre ile ikamet ve çalışma hakkı verir. Sürenin bitiminde daimi ikamete dönüşebilir.

- Nitelikli/Regional-Sponsored (489 sayılı Vize Alt Grubu): Dört yıl süreli verilen bu vize alt grubu, temel koşulları taşıyanlardan adayın çalışacağı bölgedeki eyalet/bölge hükümeti tarafından davet edilenler içindir. Daimi vizeye göre daha düşük puan gerektirir.

Başvuru Usülleri

Avustralya Göç Bakanlığı Avustralya dışından yapılacak başvurular için online hizmet sunmaktadır. “Skill Select” davetiye mektubundaki online link uyarınca online başvuruyapılması gerekmektedir.

Vize başvurularına, varsa eş ve 18 yaşın altındaki bağımlı çocuklar ile bakmakla yükümlü bulunulan aile bireyleri de dâhil edilmelidir.

Gerekli ödemeler kredi kartı, (Department of Immigration and Citizenship) adına yazılı banka çeki veya posta çekiileyapılabilir. Ödeme belgeleri başvuru formlarına eklenmelidir. Başvurunun olumsuz sonuçlanması durumunda ödenmiş olan harç iade edilmez.

Avustralya Doları olarak ödenmesi gereken ve her yıl yeniden belirlenen vize başvuru harçlarının güncel miktarı, Avustralya Göç Bakanlığının (Department of Immigration and Border Protection)

(http://www.immi.gov.au/Help/Pages/fees-charges/visa.aspx) sitesinden ögrenilebilir.

Adayların kendi durumlarını değerlendirmeleri (point test and self assessment) sonucunda eksik puan nedeniyle daimi/permanent vize için koşulları uygun olmayanlar Ticari ya da Yatırım vizesine başvuru yapabilirler (Business Innovation and Investment (Provisional) Visa-Subclass 188.

Bu vize için başvuru yapmak isteyenlerin ticari hayatlarında başarılı olduklarını ispatlamaları, Avustralyada sponsor tarafından desteklenmeleri, yeterli mal sahibi olmaları ve “Skills Select” sayfasında “Expression of Interest” başvuru bölümünü doldurmaları gerekmektedir.

Bu başlık altında Ticari Yenilik (Business Innovation), Yatırım (Investment) ve Büyük Yatırım (Significant Investment) kategorileri bulunmaktadır.

Ticari Yenilik ve Yatırım kategorilerinde puan sistemi mevcuttur. Bu vize grubu için istenen puana ulaşan adayların vize başvurusunda bulunmaları önerilir. Puan sistemi ile ticari yetenek, yaş, İngilizce bilgisi, mal varlığı ve yatırım bilgileri değerlendirilir. Bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı ve nitelikler itibariyle puanlama sistemi bilgilerine

(http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/188.aspx?tab=3)

internet sitesinden ulaşmak mümkündür

Büyük miktarda yatırım yapmak isteyenlerin ise Göç Bakanlığı ve Eyalet tarafından onaylanmış bir yatırıma 5 milyon Avustralya Doları (2014 yılı için) yatırım yapmaları ve en az 160 gün Avustralya’da bulunmaları gerekmektedir.

Vizesi uygun bulunan adaylar daha sonraAvustralya’da ikamet vizesine geçiş yapabilmek için “Business Innovation and Investment (Permanent)-Subclass 888” türü vizeye başvurmalıdırlar.

Ticari göçmen kabulüne ilişkin daha ayrıntılı bilgiye http://www.immi.gov.au/visas/Pages/188.aspx sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, nitelikli göçmen alımına ilişkin daha ayrıntılı bilgiye ise,

Points Based Skilled Migration (Subclass 189, 190 ve 489) (http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1119.pdf

SkillSelect (http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1406.pdf) adreslerinden ulaşılabilir.

DAVET YOLUYLA GÖÇMEN ALIMI

Davet yoluyla alınacak nitelikli göçmenler Avustralya’daki bir işveren, eyalet hükümetleri, bölge yönetimi veya bir yakını tarafından davet edilirler.

İşveren Davetli Göçmen Alımı (Employer Sponsored Migration)

Nitelikli işçi açığını yerel kaynaklardan temin edemeyen işverenler, Avustralya dışından kendi çabaları, bir üçüncü kişinin aracılığı ya da “Nitelik Seçim” (skill select data base) için başvuranlar arasından seçmek suretiyle davet ettikleri nitelikli göçmenleri Avustralya’da istihdam edebilmektedirler.


Davet üzerine göçmen alımı bir işverenin Avustralya’daki işyeri ya da belli bir bölgedeki için olabileceği gibi bir işletme tarafından bir grup nitelikli işçiyi davet etmek suretiyle de olabilir. Grup davetlerinde davet eden kuruluş ya da işletme, Avustralya Göç ve Vatandaşlık Bakanlığı/İstihdam ve İşyeri İlişkileri Bakanlığı ile yapacağı anlaşmaya (Labour Agreement) göre davet etmektedir. Davet yoluyla göçmen alımı, aday belirleme ve belirlenen adayın vize başvurusunda bulunması olmak üzere üç aşamada gerçekleşir.

Avustralya’daki bir işveren öncelikle davet ettiği kişiye destekleyici (sponsor) olmak için başvuruda bulunur. Başvurusu kabul edilir ise, davet ettiği nitelikli göçmen adayını gerekli form ve aday hakkındaki bilgi/belgeler ile birlikte Göç ve Vatandaşlık Bakanlığının ilgili birimine (Business Centre) bilgi verir. İşveren, Bakanlığın onayını aldıktan sonra göçmen adayına adaylığının (nomination) kabul edildiğini ve vize başvurusunda bulunabileceğini bildirir.

VizeBaşvurusu : İşveren, davetli göçmen olarak Avustralya’ya gelmek isteyen nitelikli göçmenler geçici veya daimi vize alt grupları için müracaat etmelidir.

Belirli süreli iş sözleşmesi/daveti ile gelenler için 457 Geçici vize alt grubuna (Temporary Work (Skilled)-subclass 457) müracaat etmelidirler. Bu vize grubuna dâhil olanlar dört yıl süreli çalışma ve ikamet hakkına sahip olmaktadırlar. Sürenin bitiminde bu vize uzatılabilmektedir.

Daha uzun süreli ya da süresiz iş sözleşmesi/daveti ile gelecek olanlar 186 daimi vize alt grubuna (Employer Nomination Cheme subclass 186) müracaat etmelidirler.

Vize başvurusu için Avustralya Göç Bakanlığı Avustralya dışından yapılacak başvurular için “online” hizmeti sunmaktadır. Vize başvurularına, varsa eş ve 18 yaşın altındaki bağımlı çocuklar ile bakmakla yükümlü bulunulan aile bireyleri de dahil edilmelidir.

Adaylar, vize başvurusunun onaylandığı kendilerine yazılı olarak bildirilmeden Avustralya’ya seyahate yeltenmemeli ya da mevcut işinden ayrılmamalıdır.

İşveren Davetli Göçmenler İçin Ücretler

İşveren davetli 457 vize alt grubu ile Avustralya’ya gelen nitelikli göçmen işçiler için ücretler, Göç ve Vatandaşlık Bakanlığınca belirlenmektedir.

Adıgeçen bakanlık tarafından yayınlanan Karar ile 1 Temmuz 2013 tarihinden geçerli olmak üzere haftalık 38 saat çalışma süresi karşılığı brüt temel ücretler (minimum salary levels) 53.900 Av. Doları olup, meslek grubuna, piyasa ücreti (market rate) ve vize veriliş tarihine göre değişebilmektedir.

İşverenler, davet yoluyla istihdam ettikleri nitelikli göçmenleri bu ücretlerin altında bir ücret ile çalıştıramazlar. Taraflar bu ücretlerin daha üzerinde bir ücret için anlaşabilirler.

İşveren davetli göçmen alımına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bakınız;

Temporary Work (Skilled)(subclass 457) Visa (http://www.immi.gov.au/allforms/ pdf/1154.pdf

BAŞVURULARDA GÖÇMEN BÜROLARININ KULLANILMASI
Avustralya’ya göçmen olarak gelmek isteyenlerin göç ve vize başvurularında Göçmen Bürosu (Migration Agent) kullanılması zorunlu değildir. Başvuru işlemlerini adayın kendisi de yapabilir.

Göçmen büroları vize grubunun tespiti, gerekli formların doldurulması işlemleri için müracaat sahibi adına Göç ve Vatandaşlık Bakanlığı ile irtibatı sağlar.

Vize ve göç başvurularının göçmen bürosu aracılığı ile yapılması halinde, seçilen büronun kayıtlı ve göç - vize işlemleri konusunda yetkili olduğunu gösteren kayıt numarası sorulmalıdır. Göçmen bürolarının Avustralya’da

MARA adlı bir yetkili kuruluşa kayıt olmaları zorunludur. Bu bürolar hakkında gerek duyulacak bilgi,
(www.themara.com.au)sitesinden temin edilebilir.

ÇALIŞMAK İÇİN AVUSTRALYA’YA GELENLER BAŞKONSOLOSLUĞUMUZ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ATAŞELİĞİ İLE İRTİBAT KURMALIDIRLAR

Avustralya’ya çalışmak için gelen vatandaşlarımız, Avustralya’daki çalışma mevzuatı, sosyal güvenlik,
sağlık, iş sağlığı ve güvenliği vb. alanlarda bilgi edinmeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği ile irtibat kurmalıdırlar.

Adres:

T.C. Melburn Başkonsolosluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği

Level 8, 24 Albert Road (PO Box.323)

South Melbourne VIC 3205

Tel/Faks: 03/96867446

Eposta: melburn@csgb.gov.tr

İlgili Dosyalar

Avustralya'ya Göçmen olarak gelmek isteyenlere yönelik hazırlanan not.pdf

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13:00 / 14.00 - 16.00

14:00-16:00 saatleri arasında sadece vize işlemleri ve Kimlik kartı teslimatı yapılmaktadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
27.1.2020 27.1.2020 Avustralya Günü
9.3.2020 9.3.2020 İşçi Günü
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
8.6.2020 8.6.2020 Kraliçe'nin Doğum Günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
25.9.2020 25.9.2020 AFL Final öncesi Cuma
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
3.11.2020 3.11.2020 Melburn Kupası
25.12.2020 25.12.2020 Noel Günü
28.12.2020 28.12.2020 Noel Ertesi