Viktorya Eyaleti Başkenti Melburn ile ilgili Genel Bilgiler, 4.5.2015

Avustralya kıtasının en güneyinde yer alan Viktorya Eyaleti’nin (Avustralya’nın güney doğusunda) karadan komşuları Güney Avustralya ve Yeni Güney Galler (New South Wales) Eyaletleridir. Pasifik Okyanusundan güney komşusu ise Tazmanya Eyaletidir.

Viktorya Eyaleti, Avustralya’da en kalabalık nüfusa sahip olan ikinci eyaleti konumundadır. Melburn ise, 4.350.000 nüfusuyla, Viktorya Eyaletinin birinci, tüm Avustralya’nın ise ikinci en kalabalık nüfusuna sahip olan şehridir. 2013 yılı verilerine göre Viktorya Eyaleti’nin toplam nüfusu

5,713,000’dir. 151 dilin konuşulduğu Viktorya’da 208 ülkeden, farklı etnik gruplar yaşamaktadır.

Resmi Dil İngilizce olup, etnik toplumlar aralarında kendi ana dillerini konuşmaktadırlar. En çok konuşulan ikinci diller İtalyanca, Yunanca, Çince, Vietnamca ile Arapça ve Türkçe’dir.

Viktorya’da yaşayanların % 72’si, Melburn’da yaşayanların ise % 66’sı Avustralya doğumludur. Nüfusun yaklaşık %44’ü ya kendisi ya da ebeveylerinden en az biri Avustralya dışında, başka bir ülkede doğmuştur. Avustralya İstatistik Bürosu’nun tahminlerine göre ise, nüfusun 2050 yılında 7.2 milyona ulaşması öngörülmektedir.

- Kıtanın güneydoğusunda Port Phillip, adıyla bilinen doğal kıyı kesimine yayılan şehrin merkezi de, Yarra Irmağı’nın okyanusa kavuştuğu yerde bulunuyor. Başta İtalya, Yunanistan, Çin ve Vietnam olmak üzere daha birçok farklı ülkeden göç dalgalarının hedefi olmuş Melburn,enerjik ve çok kültürlü atmosferiyle, yalnızca Avustralya’nın değil bütün güney yarıkürenin en gözde kentlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

- Ülkenin kültür başkenti olarak ün yapmış Melburn, Viktoryan mimariyle inşa edilmiş müzeleri, tiyatro binaları ile de oldukça göz alıcı bir şehirdir. Şehir ayrıca her yıl, Avustralya Açık Tenis Turnuvası ve Formula 1 gibi uluslararası spor olaylarına ev sahipliği yapmaktadır.

- Şehir, kültürel renkleriyle olduğu kadar spor olayları ve mutfağı ile de öne çıkmaktadır.

Melburn’un etnik çeşitliliği doğal biçimde mutfağında da kolayca kendini göstermekte olup, şehirde, neredeyse her kent kesiminin kendine özgü yemekleri olduğu söylenebilir. Lonsdale Caddesinin Yunan mutfağı ile, Carlton’un Küçük İtalya namıyla bilinmesi ile ya da Little Bourke caddesi dolaylarındaki Çin Mahallesi örnek olarak gösterilmektedir.

- Güney Yarra, Fitzroy, St. Kilda semtleri ile Richmond semtinin arka sokakları hemen her yönde özgün alışveriş olanakları sunmaktadır.

GEZİLEBİLECEK YERLER

-Kraliçe Viktorya Pazarı (Queen Victoria Market)

-Federasyon Meydanı (Federation Square)

-Eureka Gökdelen Binası (Eureka Skydeck 88)

-Aziz Paul Kathedrali (St. Paul’s Cathedral)

-Viktorya Ulusal Galerisi (National Gallery of Victoria)

-Melburn Sanat Merkezi ve Pazar günü Pazarı (Arts Center – Sunday Market)

-ANZAC Abidesi (Shrine of Remembrance)

-Kraliyet Botanik Bahçeleri (Royal Botanic Gardens)

-Melburn Müzesi (Melbourne Museum)

-Viktorya Eyalet Kütüphanesi (Victoria State Library)

KRALİÇE VİKTORYA PAZARI (QUEEN VICTORIA MARKET)

Adres :Victoria & Elizabeth Street köşesi, Melbourne, Victoria 3000

İnternet: qvm.com.au


100 yıldan fazla süredir Melburn’un kuzeyinde şehrin kalbi ve ruhu olarak değerlendirilen ve eski tarihi mekanlardan biri olan QVM, haftanın 5 günü kurulan bir pazardır.

Avustralya'ya özgü tüm tarım ürünlerinin en tazelerinin yer aldığı pazarda ayrıca, ucuz giyim eşyaları, antikalar ve diğer bazı ufak hediyelik eşyalar da bulunabilmektedir.

Pazarda; kenarları ve üstü kapalı, içinde tahta tezgahlar üzerinde satış yapılmakta olup, bu tezgahlar üzerinde, aslında eski bir görünüme sahip olmasına karşılık, ilgi çekebilecek ilginç eşyalar bulunabilmektedir.


ANZAC ABİDESİ (SHRINE OF REMEMBRANCE)

Adres: Birdwood Ave, Melbourne, Victoria 3004

Tel: 03 9661 8100

E-Posta : reception@shrine.org.au

İnternet : shrine.org.au

Melburn şehir merkezine bakan ve 13 hektarlık alana inşa edilmiş olan Şehitler Abidesi, 1934 yılı itibariyle Viktoryalı’ların Avustralya askerlerinin savaşta ve barışı korumada gösterdiği fedakarlıkları ve hizmeti andığı Melburn’un en ikonik simgelerinden biridir. 1. Dünya Savaşı sırasında askeri alınmış olan 114.000 Viktoryalı’dan, 89.000’i ülke dışında hizmet etmiş ve 19.000’i yaşamını Avustralya dışında yitirmiştir. Evlerinden çok uzaklarda mezarlara defnedilen bu askerlerin, yakınları ve aileleri tarafından o dönemde ziyaret edilmesi oldukça güç olduğundan, Abide’nin inşaasına karar verilmiştir.

Tüm ziyaretçilere açık olan Abide, her yıl yüzbinlerce ziyaretçiyi konuk etmektedir. Ziyaretçiler diledikleri takdirde, sabah 10:30’da başlayan ve yarım saatte bir gerçekleştirilen “Işık Demeti - Ray of Light” isimli yeniden canlandırma Hatıra Töreni’ne katılabilmektedir.

Abide’deki alanda, Şükran Miras Bahçesi (Legacy Garden of Appreciation), Gelibolu Anıtı (Gallipoli Memorial) ile 1. Dünya Savaşı’ndaki hizmetleri için Viktoryalılara adanmış birçok hatıra ağaçları yer almaktadır. Abide’nin girişince yer alan ön taraftaki alanda, 2. Dünya Savaşı Sonsuz Ateşi (Eternal Flame of the Second World War) bulunmakta olup, bu ateş, hizmet verenlerin ebedi yolculukları ile ölümsüz anılarına adanmıştır.

Ziyaretçi alanında ise, etkileyici Madalyonlar Galerisi/Sergisi (Gallery of Medals) bulunmaktadır. Ziyaretçi merkezi ayrıca, sürekli olarak yenilenen çeşitli sergiler ile seminer, konuşma ve diğer faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır.


ANZAC 100.Yıl anma törenlerine dair yapılmakta olan hazırlıklar çerçevesinde, Şehitler Abidesi'de gerçekleştirilmekte olan yenileme/restorasyon çalışmaları bağlamında, anıtın içinde inşa edilmekte olan Gelibolu köşesine Hükümetimiz 10.000 AUD katkı yapma kararı almış ve Hükümetimiz katkısının kamuoyuna duyurulmasını teminen Avustralya Türk basınının da iştirakıyla 18 Temmuz tarihinde Abide'de sabah saat 11:00’da kısa bir tören düzenlenmiştir.

11 Kasım 2014 tarihinde halka açılan"Galleries of Remembrance" isimli galeride Gelibolu Galerisi bölümü olarak yer alanve içerisinde ANZAC askerlerinin Gelibolu'ya çıkarma yaptıkları "Devanha" isimli ahşap filikanın 10 yıl süreyle sergilendiği bir kısım olacak olan sözkonusu projeye ülkemizin desteği, anıtın ziyaretçi kısmında yer alan sponsorlar bölümündeki panoda sergilenmektedir. Ayrıca, Atatürk’ün ANZAC annelerine hitaben söylediği ünlü sözler üç boyutlu topografik ve interaktif Gelibolu haritasının arkasında uygun bir bölümde yer alacak ve desteğimiz yıllık raporda kaydedilmiştir.

VİKTORYA ULUSAL GALERİSİ (NATIONAL GALLERY OF VICTORIA)

Adres : 180 St Kilda Rd, Melbourne, Victoria 3004

Tel : 03 8620 2222

E-Posta: enquiries@ngv.vic.gov.au

İnternet: ngv.vic.gov.au

St Kilda yolu üzerinde bulunan ve 1968 yılında açılmış olan NGV içerisinde 2 büyük galeri yer almakta olup, her iki galeride de daimi olarak sergilenmekte olan eserleri ziyaret etme imkanı ücretsiz olarak sunulmaktadır.

1968 yılından günümüze kadar 70.000’den fazla eser sergilendiği ve Melburn’un ikonik binalarından olan NGV’de, Avrupa, Asya, Okyanusya ve Amerika’dan gelen uluslararası sanat eserleri yer almaktadır.

NGV’ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve Federasyon Meydan’ında bulunan Ian Potter Merkezi’nde (Ian Potter Center), Avustralya’nın Kolonyal (Colonial) dönemden günümüze uzanan yerli ile yerli olmayan sanatı sergilenmekte olup, burada özel sergiler, programlar yapılmaktadır. Merkezde ayrıca, çeşitli kafe ve restoranlarda bulunmaktadır.

EUREKA SKYDECK 88

Adres : 7 Riverside Quay, Southbank, Victoria 3006

Tel : 03 9693 8888

E-Posta: info@eurekaskydeck.com.au

İnternet: eurekaskydeck.com.au

Eureka gökdeleninin, güney yarıkürede bulunan en yüksek gözlem kulesi/platformu olduğu belirtilmektedir. Gökdelende, kulenin tepesine çıkmak üzere 2 asansör tahsis edilmiş olup, sözkonusu asansörlerle 40 saniye gibi bir sürenin altında 88 kat çıkılabilmektedir.

Binanın 88.katında, camdan yapılmış bir küp kısım bulunmakta olup, bu kısım ziyaretçiler içerisindeyken binadan dışarıya doğru çıkarak, Melburn’un tüm manzarasını ayaklar altına sermektedir.

FEDERASYON MEYDANI (FEDERATION SQUARE)

Adres :Swanston & Flinders Trk Köşesi, Melbourne, Victoria 3000

Tel :03 9655 1900

E-Posta: info@fedsquare.com

İnternet: fedsquare.com/experience/guided-tours-2/

Federasyon Meydanı’ndaki düzenlemelerin ülkenin bugüne değin gerçekleştirdiği en kapsamlı inşa girişimlerinden biri olduğu belirtilmektedir. Binalarda modern ve klasik görüntüyü birleştiren; kafeleri, restoranları, müzeleri de içine alan oldukça geniş bu alan, kentin çokkültürlülük duygusunu yoğun bir şekilde ortaya koyduğu kaydedilmektedir. Avustralya sanat eserlerini güzel bir seçkisini görmek için Ian Potter Müzesi bu kesimde ziyaret edilebilmektedir.

Ücretsiz rehberli geziler her Pazartesi-Cumartesi saat sabah 11:00 itibariyle, Melburn Ziyaretçi Merkezi (Melbourne Visitor Centre) vasıtasıyla düzenlenebilmektedir. Grupların azami sayısı 15 olabilmektedir.

AZİZ PAUL KATHEDRALİ (ST PAUL’S CATHEDRAL)

Adres : Flinders Street ve Swanston Street köşesi, Melbourne, Victoria 3000

Tel : 03 9653 4333

İnternet: http://stpaulscathedral.org.au

Kathedral’in açık olduğu gün ve saatler :

Pazartesi – Cuma: 8am - 6pm

Cumartesi: 9am - 4pm

Pazar: 7.30am - 7.30pm

Anglikan Başpsikoposu’nun Avustralya’daki kilisesi olan St. Paul Cathedral’i, 1800’lü yıllarından ortasından bu yana şehrin tam merkezinde bulunmaktadır. Kathedral, Melburn ve Viktorya’daki Anglikanlar için hizmet vermekte olup, ibadet edenler dışında kilise ziyaretçilere de açık bulunmaktadır. Pazar günleri, sabah 8’den itibaren, 9, 10:30 ve akşam 6’da ayinler düzenlenmektedir.

KRALİYET BOTANİK BAHÇELERİ (ROYAL BOTANIC GARDENS)

Adres: Birdwood Ave, South Yarra, Victoria 3141

Tel: 03 9252 2300

E-Posta : rbg@rbg.vic.gov.au,

İnternet : rbg.vic.gov.au

Yılda ortalama 1.8 milyon ziyaretçi çeken Royal Botanic Gardens, Melburn’un merkezinde 38 hektarlık alana yayılmış çok güzel bir piknik alanı olmanın yanı sıra, zengin faunası ile de görülmesi ve değerlendirilmesi gereken botanik bahçelerin başında gelmektedir. En gözde olan Aborjin Miras Yolu (Aboriginal Heritage Walk), alanı ziyaretçilere toprakların geleneksel sahiplerinin görme şansı vermektedir.

RBG’de ilginç ve çeşitli bitki koleksiyonları, yağmur ormanları florası, Güney Çin’den bitkiler, kamelya, etli yapraklılar (Succulents), kaktüsler, şifalı otlar, güller bulunmakta, eşsiz manzaraya dingin bir göl ve doğal ortamlarında yaşayan çeşitli (vahşi) hayvanlar (siyah kuğu, yılan balığı, çan kuşu, pağan) eşlik etmektedir.


RBG’de gözde olan mekanlardan birisi de Ian Potter Vakfı Çocuk Bahçesi’dir. Bahçe’de çocuklar için bitkilerden oluşan ve sürünülerek geçilen bir tünel, tırmanmak için kayalar ve saklanmaya elverişli bambu ormanı bulunmaktadır.

Gözlem Geçidi’nde (Observatory Gate) bulunan ziyaretçi merkezi (visitor center), RBG’de yapılan tüm rehber turların başlangıç noktası olup, turlarda bahçenin tarihi, kültürel önemi ve sera çeşitliliği alanlarında bilgiler aktarılmaktadır. RBG’de yapılan geziler sonrasında, ziyaretçiler Terrace çaybahçesi ve Observatory Kafe’sinde dinlenme imkanı elde edebilmekte, ödül almış olan Gardens Dükkanı’nda da (Gardens Shop) botanik hediyelik eşyaları, cilt bakım ürünleri, kitaplar ve tebrik kartları satın alabilmektedir.

Özellikle ılık aylarda, RBG çeşitli kültürel faaliyetlerin (açık hava sineması, tiyatro performanları, sergiler) düzenlendiği bir mekana dönüşmektedir.

VİKTORYA EYALET KÜTÜPHANESİ (STATE LIBRARY OF VICTORIA)

Adres: 328 Swanston St, Melbourne, Victoria 3000

Tel: 03 8664 7000 ,

İnternet: slv.vic.gov.au

Bilgiye ulaşma anlamındaki zengin ve çeşitli imkanları bulunan Kütüphane, Sir Redmond Barry ve Teğmen-Vali Charles Joseph La Trobe tarafından 1854 yılında kurulmuş olup, Viktorya Eyaleti’nin ve dünyanın önemli kütüphaneleri arasında sayılmaktadır. Kütüphane’de Viktorya Eyaleti kültürel yaşamı, tarihi ve günümüze dair diğer bilgiler, çeşitli kültürel programlar, sergiler ve hizmetler ile topluma sunulmaktadır.

Kütüphane’nin koleksiyonunda; zengin ve çeşitli kitap kaynağının yanında, Viktorya Eyaleti’nin kültürel ve sosyal mirasına dair, günlükler, özel objeler (Ned Kelly’nin zırhı), yağlı boya tablolar gibi tarihi materyaller ve belgeler de yer almaktadır.

Kütüphane içerisinde yer alan Dome Gallery’de (Kubbe Galerisi), Viktorya Eyaleti’nin sürekli değişen yüzünü yansıtmak suretiyle, çeşitli haritalar, resimler, tarihi anlam (günlük yaşama dair)

VİKTORYA ULUSAL GALERİSİ (NATIONAL GALLERY OF VICTORIA)

Adres : 180 St Kilda Rd, Melbourne, Victoria 3004

İnternet: ngv.vic.gov.au

St Kilda yolu üzerinde bulunan ve 1968 yılında açılmış olan NGV içerisinde 2 büyük galeri yer almakta olup, her iki galeride de, daimi olarak sergilenen eserler bulunmaktadır. NGV’de bu eserleri ziyaret etme imkanı ücretsiz olarak sunulmaktadır. Melburn’un ikonik binalarından olan NGV’de, 1968 yılından günümüze kadar 70.000’den fazla eser sergilenmiştir.

NGV’ye bağlı olarak faaliyet gösteren ve Federasyon Meydan’ında bulunan Ian Potter Merkezi’nde (Ian Potter Center), Avustralya’nın Kolonyal (Colonial) dönemden günümüze uzanan yerli ile yerli olmayan sanatı sergilenmekte olup, burada özel sergiler, programlar yapılmaktadır. Merkezde ayrıca, çeşitli kafe ve restoranlarda bulunmaktadır.

MELBURN SANAT MERKEZİ – PAZAR (ARTS CENTRE MELBOURNE - SUNDAY MARKET)

Adres: The Arts Centre, 100 St Kilda Rd, Melbourne, Victoria 3004

İnternet: artscentremelbourne.com.au/sundaymarket

Melburn Sanat Merkezi, şehrin sanat alanı olarak belirlenen bölgesinde, St Kilda yolu üzerinde, Federasyon Meydan’ından 10 dk’lık yürüyüş mesafesinde yer alan bir merkezdir.

Bu merkez ön kısmında, her Pazar günü saat sabah 10:00 ila öğleden sonra 16:00 arasında, yerel sanatçıların buluştuğu ve eşsiz el sanatlarından, atıştırmalık yiyeceklere kadar çeşitli lezzetlerin sergilendiği bir Pazar düzenlenmektedir.

Bahsekonu pazar, eşsiz hediyelik eşyaların satın alınabileceği gözden mekanlardan biridir.

MELBURN MÜZESİ (MELBOURNE MUSEUM)

Adres: Carlton Gardens, 11 Nicholson St, Carlton, Victoria 3053

İnternet : museumvictoria.com.au/melbournemuseum

Melburn Müzesi, Avustralya’nın sosyal tarihi, yerli kültürü, bilim ve çevre konularında sergiler bulunan, dünya miras listesine girmiş olan Kraliyet Sergi Binası (Royal Exhibition Building) ve Carlton Bahçeleri (Carlton Gardens) bitişiğinde yer alan konumuyla önemli kültür adreslerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Müze, en iyi turist çekim merkezi sınıfında 2011 yılı Avustralya Turizm Ödülünü almıştır.
Müze içerisinde, bir Aborjin merkezi (Aboriginal Cultural Centre), Melburn Şehrinin zengin tarihini anlatan bir bölüm bulunmaktadır. Müze’de ayrıca, dinazor, uçak sürüngenler gibi hayvanların iskeletleri ile böcek, örümcek ve diğer benzer canlıların bulunduğu bir yağmur ormanı bölümü de yer almaktadır. Dünyanın en büyük sinema perdelerinden olan IMAX Tiyatrosu (IMAX Theatre) burada bulunmaktadır.
Pazartesi - Cuma

09.00 - 13:00 / 14.00 - 16.00

14:00-16:00 saatleri arasında sadece vize işlemleri ve Kimlik kartı teslimatı yapılmaktadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
27.1.2020 27.1.2020 Avustralya Günü
9.3.2020 9.3.2020 İşçi Günü
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
8.6.2020 8.6.2020 Kraliçe'nin Doğum Günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
25.9.2020 25.9.2020 AFL Final öncesi Cuma
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
3.11.2020 3.11.2020 Melburn Kupası
25.12.2020 25.12.2020 Noel Günü
28.12.2020 28.12.2020 Noel Ertesi