Evlilik yoluyla T.C.. vatandaşlığına alınma, 26.8.2019

1. İsteği belirten form dilekçe (Vat-6), (Form Başkonsolosluğumuzdan verilecek)

2. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge, vatansız ise buna ilişkin
usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi, ( Avustralya vatandaşlık belgesi ve Türkçe tercümesi)

3. Tescile esas olacak şekilde tüm kimlik bilgilerini gösteren usulüne göre onaylanmış kimlik
bilgilerini gösteren belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,

4. Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyorsa en son tarihli onaylı ikamet tezkeresi,

5. Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği, (Ülkesi makamlarında alınacak Sabıka kaydı ve Türkçe tercümesi)

6. Başvuru sahibinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, bu durumu ispata yarayacak ülkesi
yetkili makamlarından alınmış ve usulüne göre onaylanmış belgenin noter tasdikli Türkçe
tercümesi ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 ncu maddesi gereğince Temmuz aymın
birinci günü olarak tamamlanmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı,

7. Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması
istenen çocuk var ise yurtiçinde noterden yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren usulüne göre onaylanmış
belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi.

8. 100 TL karşılığı AUD başvuru ücreti

9. T.C. vatandaşının nüfus cüzdanı

10. 2’şer adet fotoğraf

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13:00 / 14.00 - 16.00

14:00-16:00 saatleri arasında sadece vize işlemleri ve Kimlik kartı teslimatı yapılmaktadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
27.1.2020 27.1.2020 Avustralya Günü
9.3.2020 9.3.2020 İşçi Günü
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
8.6.2020 8.6.2020 Kraliçe'nin Doğum Günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
25.9.2020 25.9.2020 AFL Final öncesi Cuma
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
3.11.2020 3.11.2020 Melburn Kupası
25.12.2020 25.12.2020 Noel Günü
28.12.2020 28.12.2020 Noel Ertesi