T.C. vatandaşlığından çıkmış kişilerin yeniden vatandaşlığı kazanması işlemi, 26.8.2019

YENİDEN TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI İÇİN BAŞVURU SAHİBİ TARAFINDAN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1. Hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir pasaport veya benzeri belge,

2. Avustralya vatandaşlık belgesi ve Türkçe tercümesi

3. Medeni hal belgesi ve Türkçe Tercümesi

4. Türk vatandaşlığının kaybından sonra medeni halinde meydana gelen değişikliklere ilişkin belge,

5. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan aile nüfus kayıt örneği veya benzeri belge,

6. Türk vatandaşlığının kaybından sonra varsa kimlik bilgilerindeki değişikliği gösterir belge,

7. Ana veya babanın velayetinde bulunan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanması
istenen çocuk var ise yurtiçinde noterden yurtdışında ise dış temsilcilik veya ülkesi yetkili
makamlarınca düzenlenmiş diğer ebeveynin muvafakatini gösteren usulüne göre onaylanmış
belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi


8. 40 AUD başvuru ücreti

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13:00 / 14.00 - 16.00

14:00-16:00 saatleri arasında sadece vize işlemleri ve Kimlik kartı teslimatı yapılmaktadır.
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
27.1.2020 27.1.2020 Avustralya Günü
9.3.2020 9.3.2020 İşçi Günü
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya
8.6.2020 8.6.2020 Kraliçe'nin Doğum Günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
25.9.2020 25.9.2020 AFL Final öncesi Cuma
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
3.11.2020 3.11.2020 Melburn Kupası
25.12.2020 25.12.2020 Noel Günü
28.12.2020 28.12.2020 Noel Ertesi