Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Avustralya’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü Ve Tarihiyle Buluşuyor” Gezisine Katılmaya Hak Kazanan Gençlerimiz , 10.06.2011

T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce başlatılan “Avustralya’daki Türk Gençliği Kendi Kültürü ve Tarihiyle Buluşuyor” gezisi (4-19 Temmuz) için Başkonsolosluğumuza gönderilen başvuru ve kompozisyonlar Muavin Konsolos Sn. Derin Erdavcı, İdari ve Sosyal İşler Ataşesi Sn. Hüseyin Koç, Ticaret Ataşesi Sn. Selahattin Tümer ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşesi Sn. Selmin Şenel’den müteşekkil kurul tarafından değerlendirilmiş olup, seyahate hak kazanan 50 gencimizin isimleri ekte sunulmuştur.

Kendilerini tebrik eder, güzel Türkiye’mizden büyük kazançlarla dönmelerini dileriz.

Gençlerimizin mutlaka geçerli bir pasaporta sahip olmaları gerekmektedir.

Uçuş bilgileri daha sonra bildirilecektir.

Aydın Nurhan

Başkonsolos

İlgili Dosyalar :

- Geziye Katılmaya Hak Kazanan Gençlerimiz