Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kredi Yurtlar Kurumu Burs Ve Kredi Senetleri Uzatılması , 03.04.2014

2013-2014 öğretim yılında yurt dışında yükseköğrenim gören öğrencilerin Kredi Taahhüt ve Kefalet Senetleri için 30 Mart 2014 günü olan son senet yaptırma süresi 30 Nisan 2014 gününe kadar Yükseköğrenim Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü onayıyla uzatılmıştır.

Sözkonusu senetlere aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür.

- http://eyurtkur.kyk.gov.tr/web/Snt_DKM_2013_YURTDISI/noterGiris.jsp -