Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gazze Yardim Kampanyasi , 25.07.2014

Gazze Yardım Kampanyası

Başbakanlık tarafından Filisin'e yönelik başlatılan yardım kampanyasına ilişkin 2014/12 sayılı Başbakanlık genelgesinin metni aşağıda sunulmuştur:

"İsrail’in Filistin’e bağlı Gazze Şeridi’nde başlatmış olduğu  askeri harekatta yüzlerce masum insan hayatını  kaybetmekte, binlerce insan barınma, açlık, susuzluk ve sağlık problemleri ile  yüz yüze gelmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusunun yoğun olarak yaşandığı mübarek  Ramazan ayında, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; zor durumdaki dost ve  kardeş Filistin halkı için her türlü yardım ve desteği sağlayacaktır. Bu amaçla,  Başbakanlık tarafından bir yardım kampanyası başlatılmıştır. Yardım kampanyasına  ait banka hesap numaraları genelge ekinde belirtilmiştir. Yardım kampanyası,  Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilecek; toplanan  yardımlar Başbakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde bölgeye  ulaştırılacaktır.

Başlatılan bu  yardım kampanyasında;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan  yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına  aktarılacaktır.

2. Gerçek ve  tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış  yapabileceklerdir.

3. Sivil toplum  kuruluşlarımızdan istekli olanlar, topladıkları yardımı bölgeye ulaştırmak  üzere, şartlı veya şartsız bu hesaplara  aktarabileceklerdir.

4. Tüm yardım  toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde  yapılacaktır.

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve  kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalarının ve  birliklerin, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her  türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır.

Bilgilerini ve  gereğini önemle rica ederim."                                                                                                      

         
         Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

GAZZE YARDIM KAMPANYASI BANKA

HESAP NUMARALARI

                 TR87 0001 0025 3334 2869 8550 77 - TL


Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi


SWİFT  TCZBTR2A

TR60 0001 0025 3334 2869 8550 78 -USD

TR33 0001 0025 3334 2869 8550 79 -EUR

TR06 0001 0025 3334 2869 8550 80 -GBP

Vakıfbank Ankara Meşrutiyet  Şubesi’

TR86 0001 5001 5800 7302 4262 11 -TL

SWİFT   TVBATR2A

TR50 0001 5001 5804 8014 8011 62 -USD

TR78 0001 5001 5804 8014 8011 43 -EUR

Gerçek ve tüzel kişiler bu  hesaplara havale ücreti ödemeksizin

doğrudan bağış yapabilecekleri  gibi, Diyanet İşleri Başkanlığınca duyurulacak GSM operatörlerinin SMS  numarasına “Gazze” yazarak belirlenen miktarda bağışta  bulunabileceklerdir.