Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gençlik Köprüleri Programı , 18.08.2014

Yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacıyla "Gençlik Köprüleri" isimli bir program,  Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTATB) tarafından hayata geçirilmektedir.  

 

Bu amaçla, Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; sivil toplum kuruluşlarına (demekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında YTATB tarafından destek sağlanacaktır.

Başvuruların alınması için son tarih 31 Ağustos 2014 olarak belirtilmiş olup, başvuru ve sorular için genclikkopruleri2014@ytb.gov.tr e-posta adresi kullanılabilmektedir. 

Sözkonusu programın içeriğine ve ayrıntılı bilgiye YTATB'nin aşağıda kayıtlı internet internet adreslerinden erişilebilmektedir.

 

-      http://www.ytb.gov.tr/

-         
http://www.ytb.gov.tr/tr/s/1557-genclik-kopruleri-2014-yili-dogrudan-proje-mali-destek-programi

 

Saygıyla duyurulur

 

T.C. Melburn Başkonsolosluğu