Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları , 28.11.2014

Duyuru

 

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı
tarafından, yurtdışında yaşayan vatandaşların bulundukları ülkelerin eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katılımlarını ve başarılarını desteklemek üzere “Yurtdışı Vatandaşlar Bursları” adlı burs programı oluşturulmuştur. Program kapsamında yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ve doktora sonrası çalışmalar desteklenecektir. Başvurular,http://yvb.ytb.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılabilecektir.

 

Başvuru Tarihleri:                             7 Kasım 2014 – 19 Aralık 2014

Değerlendirme ve Mülakat:               Aralık 2014 – Ocak 2015

Sonuçların İlanı ve Burs Başlangıcı: Ocak 2015 – Şubat 2015

 

Burslar aşağıda belirtilen üç alanda verilecektir:

a) Yüksek Lisans Araştırma Bursları: Bir üniversitede yüksek lisans programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez döneminde bulunan öğrencilere, ilan edilen alan ve konularda verilen destek burslarıdır.

b) Doktora Araştırma Bursları: Bir üniversitede doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez döneminde bulunan öğrencilere, ilan edilen alan ve konularda verilen destek burslarıdır.

 c) Doktora Sonrası Araştırma Bursları:
Doktorasını tamamlamış araştırmacıların, Başkanlıkça belirlenen alan ve ilan edilen konularda gerçekleştirecekleri araştırmalarına verilen destek burslarıdır.

2014 yılında başvuruya açılacak olan araştırma konuları, Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları, Eğitim Araştırmaları, Ayrımcılık ve Hak İhlalleri Araştırmaları, Göç Araştırmaları, Katılım Araştırmaları, Hukuk Araştırmaları, Akademik ve Entelektüel Duruma Yönelik Araştırmaları, Sanat ve Edebiyat Araştırmalarını kapsamaktadır.

Ayrıca burs programı, hukuk, siyaset, sosyoloji, psikoloji, pedagoji, tarih ve Türkoloji gibi sosyal bilim dallarında, yurtdışındaki Türk toplumunu ilgilendiren konularda araştırma yapan üstün başarılı araştırmacıların da desteklenmesine imkân sağlayacaktır.

Burs miktarları, başvuru şartları, gerekli belgeler, değerlendirme ve mülakat süreciyle ilgili bilgiler de aynı şekilde

http://yvb.ytb.gov.tr/
internet sitesinden erişilebilir.