Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bedelli Askerlik Uygulaması , 23.12.2014

D U Y U R U

18.000 TL Karşılığı Bedelli Askerlik Hizmetinden Yararlanmak İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine:

1.13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6582 sayılı Kanun çerçevesinde, 1 Ocak 1988 (dâhil) tarihinden önce doğmuş ve her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olan veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartını taşıyan vatandaşlarımız ile herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce "Askerliğe elverişli değildir" kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulan vatandaşlarımız Bedelli Askerlik Hizmeti uygulamasından yararlanabilirler.

2. 6582 Kanundan yararlanmak isteyen ve yukarıdaki şartları taşıyan yükümlü vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza geçerli nüfus cüzdanlarının aslı ile şahsen veya adlarına vekâletnamesi olan avukatları aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

3.Yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için, yurtdışından müracaat edenler için T.C Merkez Bankası günlük satış kuruna göre 18.000 Türk Lirasının ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasının Başkonsolosluğumuzca düzenlenerek yükümlülere verilecek olan formda kayıtlı hesaplara aynı gün yatırılması gerekmektedir.

4.Yükümlülerin en geç 13 Şubat 2015 tarihine kadar gerekli ödemeyi yaparak Başkonsolosluğumuza müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilemeyecektir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Melburn Başkonsolosluğu