Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bedelli Askerlik İşlemleri , 01.05.2015

DUYURU

Bedelli askerlik uygulaması konusunda Milli Savunma
Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından (MSB-ASAL) alınan bir yazıda, 13 Şubat 2015 tarihinde sona eren bedelli askerlik (18.000 TL)  başvuruları ile ilgili MSB kayıtlarının ve banka hesaplarının karşılaştırılması sonucu, bazı hususların tespit edildiği kaydedilmektedir.

Sözkonusu yazıda, işlemli evrakı Askerlik Şubelerine ulaşarak MSB kayıtlarında "bedelli muaf" durumda görünmekle birlikte, bankalar tarafından çeştili nedenlerle (T.C. kimlik numarası bulunmaması, teknik nedenler, kimlik bilgileri noksan ya da hatalı vb.) parası iade edilen, bilgileri ASAL yazısının ekindeki EK-B de kayıtlı yükümlülere 18.000 TL tutarı ilgili banka hesaplarına yatırmaları için 19 Haziran 2015 tarihine kadar ek süre tanındığı
belirtilmektedir.

Diğer yandan, ASAL yazısı ekindeki EK-D Lahika-1 'in incelenmesinden, bedelli askerlik uygulamasıyla ilgili şartları haiz olmadığı halde ilgili banka hesaplarına 18.000 TL tutarında
ödeme yapmış olanların, yaptıkları ödemeye ait iade işlemleri için en yakın Askerlik Şubesine veya Dış Temsilciliklerimize müracaat etmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

TC Melburn Başkonsolosluğu

İlgili Dosyalar :

- Bedelli Askerlik Duyurusu.pdf