Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Somali'ye Yardım Kampanyası , 22.08.2011

Değerli Yurttaşlarımız,

 

Somali’de yaşanan ve yaklaşık 12 milyon kişiyi etkileyen son 60 yılın en büyük kuraklığı ve kıtlığı ile mücadele etmek amacıyla Devletimiz tarafından bir yardım kampanyası başlatılmıştır.

 

Özellikle çocukların da dahil olduğu, yüz binlerce insanın yaşamını tehdit eden bu felaketin yol açtığı trajik koşullardan etkilenen insanların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı amacıyla bizzat Sayın Başbakanımızca başlatılan sözkonusu kampanyaya, toplumumuzca gerekli insani hassasiyetle yaklaşılacağına inanılmaktadır.    

 

Toplumumuzca sağlanacak bağışların transfer edilebileceği Başkonsolosluğumuz İdari ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği banka hesap numarası aşağıda sunulmuştur.

 

TURKISH CONSULATE GENERAL

ADMINISTRATIVE AND SOCIAL AFFAIRS

COMMONWEALTH BANK

BSB: 063243

ACCOUNT No: 10178286

 

Sağlanan yardım geliri belirli aralıklarla Başkonsolosluğumuz İdari ve Sosyal Hizmetler Ataşeliği yardım hesabından Başbakanlık tarafından açtırılan hesap numaralarına aktarılacaktır.

 

Saygı ile duyurulur.