Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

8. Yurtdışı Hukukçular Buluşması , 24.03.2016

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ncaYurtdışı Hukukçular Buluşması kapsamında eğitim programı düzenlenecektir. Programa ilişkin ayrıntılı bilgi için:

http://www.ytb.gov.tr/ytbadmin/assets/uploads/files/seminer%20hakk%C4%B1nda%20detayl%C4%B1%20bilgi.pdf