Türkiye Cumhuriyeti

Melburn Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

1978 Doğumlu Askerlik Yükümlüsü Vatandaşlarimizin Dövizle Askerlik Başvurulari , 07.12.2016

T.C.

MELBURN BAŞKONSOLOSLUĞU

 

DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİNDEN YARARLANACAK 1978 DOĞUMLU

VATANDAŞLARIMIZ İÇİN DUYURU          

                         

                                         

Değerli vatandaşlarımız,

 

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmet bedelini 1.000 Euro ’ya düşüren 6661 sayılı Kanun çerçevesinde;

 

-Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, veya Avustralya vatandaşı olarak, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımız, 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna (31 Aralık)  kadar durumlarını ispata yarayan belgelerle Başkonsolosluğumuza müracaat ederek, durumları uygun bulunduğu takdirde 1.000 Euro karşılığı dövizi (2016 yılı için 1,513.80
Avustralya Doları) peşin olarak ödemeleri halinde askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.

 

-Ayrıca, 27 Ocak 2016 tarihinden önce 38 yaşını tamamladıkları halde dövizle askerlik hizmetine başvurmayanlar ile başvurdukları halde döviz ödemelerini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılan vatandaşlarımızdan yukarıda belirtilen şartları taşıyanlar, 31 Aralık 2017 tarihine kadar  1.000 Euro veya karşılığı dövizi (2016 yılı için 1,513.80 Avustralya Doları ) peşin olarak ödemeleri halinde askerlik hizmetlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.

 

-Bununla birlikte, 1978 doğumlu vatandaşlarımızın başvuru süresi 31.12.2016 tarihinde sona ermektedir. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen 1978 doğumlu vatandaşlarımızın kalan BİR ay (Aralık 2016) içerisinde Başkonsolosluğumuza aşağıdaki belgelerle ivedilikle müracaat etmeleri gerekmektedir. 31.12.2016 tarihinden sonra 1978 doğumlu vatandaşlarımız dövizle askerlik kapsamından çıkartılacaktır.

 

-Kanunun 27 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girmesinden önce yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında dövizle askerlik hizmeti için toplamda 1000 Avro veya daha fazla konvertibl yabancı ülke parası karşılığı kadar ödemede bulunmuş yükümlüler, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaktır.

 

-Vatandaşlarımız aşağıdaki belgelerle Başkonsolosluğumuza (hafta içi 09.00-13.00 saatleri arasında) şahsen gelerek başvurularını yapacaklardır. Durumları Kanun’daki yukarıda maruz şartlara uyan vatandaşlarımıza Başkonsolosluğumuzca Döviz Ödeme Belgesi ile hesap numarası verilecek ve vatandaşlarımız bu belge ile bir Avustralya Bankasından döviz (Avustralya Doları) transferini yaparak dekont aslını Başkonsolosluğumuza geri getireceklerdir.

Gerekli belgeler:

       
-Nüfus Cüzdanı

-       
-Avustralya vatandaşı olmayan vatandaşlarımızın Avustralya çalışma ve oturma iznini gösterir belge.

-       
-Avustralya vatandaşı olan vatandaşlarımızın vatandaşlık belgesi (Citizenship Certificate)  
ve doğum belgesi (Birth Certificate).

-       
-2 vesikalık (passport size) fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş, renkli).

-       
-Geçerli pasaport (Türk ve/veya Avustralya pasaportu).

-       
-Çalıştıkları yerden alacakları, en az geçmiş 3 yılı kapsayan, başlıklı (antetli) kağıda yazılmış ıslak imzalı yeni tarihli çalışma belgesi.

-       
-Çalışmayanlar için durumlarını gösteren resmi belge.

-       
-Türkiye’ye giriş-çıkış kayıtları pasaportlarından veya bilgisayar kayıtlarından tespit edilemeyen vatandaşlarımızdan ayrıca Avustralya’ya giriş-çıkış belgesi istenebilecektir.

       
Vatandaşlarımızın oturma-çalışma izinleri hakkında başvuru sırasında ayrıca belge istenebilecektir.

 

Not: 1111 Sayılı Kanunun Geçici 43. Maddesine göre, 1 Şubat 2011 tarihinden önce dövizle askerlik başvurusu yapıp çeşitli gerekçelerle kapsamdan çıkartılan yükümlülerin 10.000 Euro ödemesi gerekecektir.

 

 

Vatandaşlarımızın Başkonsolosluğumuza en son başvuracakları tarihler doğum yıllarına göre aşağıda kayıtlıdır:

 

-       
1977 ve öncesindeki 
yıllarda doğanlar: 


31.12.2017 tarihine kadar;

 

-       1978 doğumlular: 31.12.2016 tarihine kadar;

        
1979 doğumlular: 31.12.2017 tarihine kadar;

      
1980 doğumlular: 31.12.2018 tarihine kadar.

  • 1977’den sonra doğan yükümlülerin dövizle askerlik için 38 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar başvurmaları mümkündür.

 

Örnek:   1985 doğumlular:  31.12.2023 tarihine kadar;

               1990 doğumlular:  31.12.2028 tarihine kadar;

               1994 doğumlular:  31.12.2032 tarihine kadar.

 

 

Saygıyla duyurulur.